כשאנחנו מתחילים לכתוב - אנחנו מגלים,
אנחנו יוצרים ואנחנו זוכרים.
נייר עוזר לנו להתמקד
BE PAPER מחייה את תחושת הזמן הזו
ומביא לחיים את משמעות הכתיבה.

THE POWER OF WORDS

Words are powerful. Whether you write or speak them, they do have an impact on you and the others. They express feelings and share knowledge. They can change some ones mood completely and ignite a spark in them

#TRUSTYOURSELF

1 של 3