Be Paper

BE PAPER 

גאים להיות חלוצים ולעורר מהפכה מחשבתית בתחום הכתיבה

בואו להצטרף לעולם שלנו ולהפיץ את הבשורה לכולם.

מוצרי העיצוב שלנו פשוטים, אסתטיים וקלים לשימוש.

BE PAPER היא תוצאה של חקירה מקיפה של המטרה המהותית של כל מוצר בודד.

אנו שואבים השראה מהטבע האנושי, מתחושת הזמן והזיכרון שלנו.

החזון שלנו הוא לתת לנייר להיות חלק מכם, חלק מההרגל היומיומי שלכם.

BE PAPER הוקמה בשנת 2022 בתל אביב. 

כל המוצרים מעוצבים בישראל ומיוצרים בנייר באיכות הטובה ביותר.

אנו שומרים על הטבע ומשתמשים גם בנייר ממוחזר.